Informacja

 

 

Szanowni Państwo,

W związku z epidemicznym rozprzestrzenianiem się wirusa grypy wprowadzone zostaje ograniczenie / zakaz odwiedzin Pacjentów od dnia 01.02.2019 r. do odwołania.

 

W przypadku Pacjentów w stanie ciężkim dopuszczone są odwiedziny za zgodą lekarza dyżurnego dwa razy na dobę przez pół godziny (jedna osoba odwiedzająca w tym samym czasie w sali pacjenta). Podczas odwiedzin należy zakładać maseczkę ochronną na nos i usta, oraz dezynfekować ręce przed wejściem na salę i kontaktem z Pacjentem i po kontakcie z Pacjentem (przed wyjściem z sali). 

W przypadku Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Patologii Noworodka i Oddziału Pediatrycznego wprowadzone zostaje ograniczenie odwiedzin do jednej osoby.

 

Z wyrazami szacunku

  Piotr Kryst

   Zastępca Dyrektora

       ds. Lecznictwa

 

 

 

 
 

 

Z głębokim żalem informuję o śmierci naszego Przyjaciela Profesora Romualda Dębskiego, wybitnego ginekologa - położnika, szlachetnego człowieka ......

 

 

 

 

Dyrektor Szpitala Bielańskiego

Dorota Gałczyńska - Zych

z Zespołem

 

 
 

Program promocji zdrowia „AKTYWNY SENIOR’’

Program jest finansowany ze środków budżetowych m.st. Warszawy

 

Szanowni Państwo, w ostatnim tygodniu października utworzono dodatkowe grupy w ramach programu AKTYWNY SENIOR.

Dodatkowe zajęcia odbywają się w poniedziałki, środy i piątki.

Więcej informacji można uzyskać w tym miejscu: AKTYWNY SENIOR

Aktualizacja

Listy osób chętnych na zajęcia odbywające się w tym roku są już zamknięte.

Szpital Bielański

im. ks. Jerzego Popiełuszki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie

ma zaszczyt poinformować, że w dniu 14 września 2018 r. otrzymał Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania

 

 

 

 Oświadczenie

 

 

 

Noworodek urodzony w dniu 17.04.2018 roku, z uwagi na  nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych, wymagał po urodzeniu natychmiastowego wdrożenia leczenia w warunkach szpitalnych dla zabezpieczenia jego zdrowia i życia. Wobec braku zgody rodziców na takie postępowanie, kierując się dobrem dziecka, byliśmy zmuszeni wystąpić o wydanie zgody zastępczej do Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza VI Wydział Rodzinny i Nieletnich, który w dniu 19.04.2018 roku zezwolił na hospitalizację i diagnostykę noworodka z pominięciem jego przedstawicieli ustawowych. Informacje o stanie dziecka i przebiegu leczenia  na bieżąco przekazywane są do wiadomości Sądu.

Zarówno postępowanie personelu lekarskiego jak i decyzja Sądu nie miały żadnego związku z odmową wykonania szczepień ochronnych wyrażoną przez rodziców dziecka, która była i jest w pełni respektowana.

 

 

 Dyrektor Szpitala

  Dorota Gałczyńska - Zych

 

 

Oddział Ginekologiczno - Położniczy (Klinika Położnictwa i Ginekologii CMKP w Szpitalu Bielańskim) kierowany przez prof. Romualda Dębskiego został wybrany w rankingu "Medical Tribune" najlepszą kliniką ginekologiczno-położniczą w Polsce.