Z głębokim żalem informuję o śmierci naszego Przyjaciela Profesora Romualda Dębskiego, wybitnego ginekologa - położnika, szlachetnego człowieka ......

 

 

 

 

Dyrektor Szpitala Bielańskiego

Dorota Gałczyńska - Zych

z Zespołem